Sevgiye Lider Olan Bencil Olmaz

0
430

 

Her insanın bir amacı, arzusu ve ulaşmak istediği yerler, yapmak istediği şeyler vardır. Gönüllünün hedefi hizmet etmek, hizmet yolunu genişletebilmek için daha çok sevmek, daha çok vermek ve paylaşmaktır. Gönüllü liderinin hedefi ise bu istekleri, sevgileri, verme ve paylaşma duygularını daha etkin bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak, gönüllüleri daha başarılı ve mutlu yapacak yolları bulmak ve hizmet yolcularının sayısını artırmak olmalıdır. Eğer gönüllü lideri olmaya çalışan insanın hedefi, gönüllü kuruluşun prestijinden yararlanarak daha çok tanınmak, kendini daha güçlü ve önemli bir insan haline getirmek ise kısa sürede bazı mesafeler kat etse bile uzun vadede prestij kaybetmekten daha ileri bir yere ulaşamaz. Gönüllü liderliği almak değil vermek isteyenlerin yapacağı bir iştir.

Gönüllülük ve bencillik yan yana duramayacak ve birlikte konuşulamayacak iki kavramdır. Gönüllü, emek, çaba, zaman ve sevgisini karşılık beklemeden başka insanlar için seferber eder. Vermekle mutlu olur, en büyük zevki vermektir. Bencil kimse ise; almakla mutlu olacağını zanneder, verirse fakirleşeceği korkusu içindedir. O yalnızca almak ister, her şeyi kendine hak ve layık görür. Muhtaçların ihtiyacı, acı çekenlerin acısı, yoksulların açlığı onu ilgilendirmez. Onun ilgisi kendi malı, mülkü, şanı, şöhreti, serveti üzerinedir.

Eğer bir gönüllü lideri kendi arzu, istek ve çıkarını ön planda tutuyorsa başkalarını gönüllü çalışmalar için başarıyla motive edemez. Liderler, liderlik yaptıkları toplumu ve birlikte çalıştıkları insanları kendilerine benzetirler. Bir insanın enerjisi kendine yönelik akıyorsa ve kendi egosuna odaklıysa başka insanları düşünme olasılığını ve hizmet yolundaki yaratıcılığını kaybeder. Gönüllü lideri, gönüllülerdeki başkalarına hizmet duygusunu korumalı bu yoldaki fikirlerine destek ve önem vermelidir. Aksi takdirde en önemli fikirler veya en başarılı olacak projeler bile çöpe gider. Her zaman hizmet arzusu duyan gönüllülerin fikir ve önerileri ön planda tutulmalı, lider kendi fikirlerini geriye çekmeli ve gerekli olduğu ender zamanlarda ortaya koymayı bilmelidir. Ortaya koyma şeklini de, “ben böyle istiyorum” diye değil, “hangisini seçersiniz” diye seçenek olarak sunmalıdır. Bir gönüllü lideri için en sevimsiz durum seçildiği görev nedeniyle gurur ve kibir duymasıdır. Çünkü o, gurur ve kibri sevmeyen, tevazu içinde başka insanlara hizmet etmek isteyen gönüllülerin lideridir. Gönüllüler arasından gelmiştir, görevi bittikten sonra yine oraya dönecektir. Gönüllü liderinin görevi ayırım yaratmak değil, “ben”leri birleştirip “biz” yapmaktır. Biz olan topluluklarda sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve samimiyet vardır. İlişkileri esirgemezlik içinde sürer ve bu duygu dışarıya yansır.

YORUM BIRAK