Lider ve Empati

0
532

 

Gönüllünün en güçlü yanı empati yeteneğidir. İhtiyaç içindeki insanların halini anlayan, onların çektiği acıları kendi içinde duyan ve o acıları paylaşarak hafifletmek için hizmete yönelen sevgi dolu insanlara gönüllü denir.

Gönüllülükte empati yeteneği insanla iç içe olma yeteneğidir.

İnsanlar empati yetenekleri ile duygusal yakınlık kurar, anlaşır ve sorunsuz yaşarlar. Empati, bir insanın duygularını, içinde bulunduğu durumu ve yaşamına yön veren şeyleri anlamak ve içselleştirmektir. Empatinin bir diğer yanı ise kendi duygularını da başka insanlara yansıtmaktır. Özetle, empati, eş duyum veya duygudaşlık olarak nitelenir. Empati duygusal ve zihinsel bir iletişimdir.

Dünyaya karşı tarafın açısından bakmayı, onun duygu ve düşüncelerini doğru anlamayı, anladığını da ifade etmeyi ve eyleme dönüştürmeyi içerir. Grubun duygu ve düşüncelerini anlamayan, kendi duygu ve düşüncelerini gruba yansıtamayan bir kimsenin grupla bütünlük sağlaması ve lideri olabilmesi olası değildir.

Lider hem kendinde, hem grupta empatiyi gelişti rebilmek için kendine güven ve özsaygı içinde olmalı, aynı duyguları tüm grup üyeleri için de içtenlikle hissetmelidir.

İnsanları iyi dinlemeli, istek, arzu ve niyetlerini fark etmeli, olumsuz düşünceler üretmeden onları net ve açık olarak anlayabilmelidir. Gönüllü lider, ne savcıdır, ne hâkim; bu nedenle hiç kimseyi yargılamamalı ve hüküm vermemelidir. Yargılamak ve hüküm sahibi olmak duygudaşlığa zarar verir. Gönüllü lideri, gönüllüler ile ilişkilerinde empatiden ileriye ulaşmalı sempati de yaratabilmelidir. Yani gönüllüler; onun duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan öte sevgi de duyabilmeli, liderin yol arkadaşı olabilmelidirler. Lider için en tehlikeli şey ise antipati toplamaktır. Sevilmeyen, nefret edilen bir kimsenin yanında hiç kimse yürümek istemez.

Gönüllü lideri, kendi içindeki hizmet arzusunu, iyilik duygusunu ve hayra yönelişi ancak grupla kurduğu sempatik ilişkiler ile grupla bütünleştirebilir ve hizmete dönüştürmenin yollarını bulabilir. Buna ulaşabilmek için gönüllülerin gelişimini engelleyecek ve hizmet arzularını köreltecek kin, kıskançlık, hırs ve çıkar duygularından grubu uzak tutmalıdır. Grupta oluşan duygusal bütünlük üyeler arasındaki saygıyı, şefkati, merhameti artırır. Bu dışarıya hizmet olarak yansır. Grup içinde ise yardımlaşma, dayanışma ve sorunsuz yaşama geleneği gelişir. Bir süre sonra, aynı yöne bakan, aynı amaçlar için çalışan, aynı duyguları paylaşan bir sosyal anlayış ve kimlik oluşur. O zaman liderin işi çok kolaydır, grup kendi motivasyonunu kendisi yaratır. Farklı sesler çıkmadan grup sevgide ve hizmette bütünlüğe ulaşır. Yönetim kurullarında oylama yapmaya gerek kalmaz, gözler hayırda ve hizmette buluşur.

YORUM BIRAK