Neden Sistemli Gönüllülük         

Sosyal yaşam, kural, yöntem, sistem üzerine kurulur. Gönüllü liderinin görevi, gönüllülerin beklentilerini karşılayacak, uyum içinde çalışmalarına olanak sağlayacak ve gönüllü kuruluşu hedeflerine ulaştıracak bir sistem...

Liderin Karizması

Karizma kelimesi Eski Yunanca’dan gelir. Anlamı: “Tanrı bağışı, olağanüstü çekiciliktir. Her insanda doğuştan gelen karizmatik yetenekler vardır. Keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Başka insanları taklit...

Misyon

Misyon; büyük amaçları, kişinin veya grubun varoluş nedenini ifade eder. İnsan yüce bir varlıktır. Evrenin en şerefli varlığı olarak dünyaya gelir. Bu denli büyük...

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Gönüllü Eğitimi

Gönüllünün motivasyonu için gönüllü eğitimi önem taşır. Gönüllü sorumluluğu içinde, gönüllülüğün mutluluğunu yaşayarak hizmet etmek isteyen herkes katıldığı grubu, grubun çalışma ve hizmet yöntemlerini öğrenmelidir....

Motivasyon

Sevgi lideri, kuruluşu hedeflerine ulaştırabilmek için gönüllülerin motivasyonunu ön planda tutmalıdır. Çünkü her lider ancak güçlü bir motivasyonla grubu yönlendirir ve amaç birliğine ulaştırabilir....

Yetki, Sorumluluk ve Lider

Lider büyük grupları yönlendirir, onların sorumluluğunu taşır. Onurlu bir insan için sorumluluk ağır bir yüktür ve sorumluluğunun hakkını vermesi gerekir. Bu nedenle lider grubun...

Lider ve Empati

  Gönüllünün en güçlü yanı empati yeteneğidir. İhtiyaç içindeki insanların halini anlayan, onların çektiği acıları kendi içinde duyan ve o acıları paylaşarak hafifletmek için hizmete...

Cömertlik ve Liderlik

İnsana en çok yakışan şey cömertliktir. İnsanı güzelleştiren, zenginleştiren, mutlu eden, sevilir ve aranılır yapan; özetle, insanı insan yapan güzel huylardan biridir cömertlik. İnsanı...

Lider ve Zaman

Yaşam zaman demektir. Kaybedilince geri kazanılamayacak tek şey zamandır. Bazı insanlar zamanını iyi planlar, yaşamına çok şey sığdırır, bazı insanlar sanki zaman kendinin değilmiş...

Gönüllü Kuruluşlar

İyilik İçimizde Derneği

Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği İyilik İçimizde Derneği ülke genelinde farkındalığı ve donör sayısını arttırma çalışmalarının yanı sıra özellikle 0-16 yaş grubu böbrek hastası...

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Hedefi “Göz Sağlığı” olan Vakfı 1984 yılında “Erken Teşhis”, “Doğru ve Etkin Tedavi” ve “Halkı Bilinçlendirmek” için sonradan olma körlükle savaşmak amacıyla hayırseverler tarafından...

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT’UN TARİHÇESİ 1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı...

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV)

Kasev 14.Kasım.1986 da kurulmuştur. Büyük değer verdiğimiz aziz öğretmenlerimize sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve çevre sağlığı eğitimi çalışmaları çerçevesinde büyük hizmetler vermiştir, vermeye devam...

Türk Böbrek Vakfı

Vakfımızın kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda oldukça önemli mesafeler ve gelişmeler kaydettik. Resmi senedimizde yazılı hedef ve amaçlarımızın hepsine ulaştık. Bu başarı çizgisini...

Gönüllülük Yolculuğu

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü...

Dünya ve Gönüllülük

İnsanlık bir bütündür. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun bir insanın çektiği acı, hepimizin canını acıtır. Doğaya...

Gönüllülük Duygusu Toplum Yaşamına Neler Katabilir?

  Her topluluğun huzuru, mutluluğu, sevinci için o toplumda gönüllülük duygusu geliştirilmelidir. Herkes gönüllü olup gönlündeki sevgiden bu dünyaya yansıtabilir; olumlu enerjiler yayıp barışa ve huzura...

Gönüllülükte Başarı Yolu

Gönüllülük, gönüllülüğün kural ve yöntemlerine uygun yapılmazsa, karşılıksız hizmetten başka hedefler olursa ve gönüllüler arasında arkadaşlık duygusu kaybolursa başarılı hizmetler de kaybolur. Bir insan...

Kimler Gönüllü Olabilir

Her insan gönüllü olabilecek sevgiye, arzuya ve hizmet yeteneğine sahiptir. Yaradılıştan gelen bu yetenek ve sevgi rahmetini başka insanlara aktarabilecek yetenekleri geliştirmek, verebilecek, sevebilecek...