Lider ve Sorunlar

İnsanın bulunduğu her yerde, insana özgü birçok sorunun bulunması doğaldır. İyi liderler bunun bilincinde olur ve bu sorunları en aza indirmek için çaba sarf...

Liderlik-2

Lider Kaybetmemelidir Kaybetmek kolay şey değildir. İnsanlar genelde olayların nedenlerine bakmaz ve araştırmazlar. Sonuçla ilgilenir, sonucu görürler. Bu nedenle lider kaybetmemelidir. Kaybeden lider, yalnızca o...

Liderlik

Lider İzlenen İnsandır Lider izlenen insandır. Gönüllüler lideri örnek alır, kuruma vermeye çalıştığı biçime göre şekillenirler. Lider Örnek Olur Üyeler liderleri örnek alırlar. Mevcut liderler, geleceğin liderlerine...

Lider ve Özgüven

Lider, önce kendisine, sonra çevresindeki insanlara güvenmelidir. Güven liderin en önemli niteliklerinden biridir. Bir insan kendini sevmiyor, kendine güvenmiyorsa başkaları bunu hemen hisseder, onlar da...

Lider ve Çevresi

Lider, topluluklara önderlik yapar. Yani çevresi ile bir bütündür. Bu nedenle lider, çevresindeki insanlar hakkında çok hassas davranmalıdır. Gönüllü kuruluşlarda yeni üye kabulü önem...

Sevgi Lideri ve Etkisi

Sevgi liderliği hem kolaydır, hem de çok zordur. Kolaydır; çünkü birlikte hizmet etmek üzere gelen insan gönüllüdür. Hizmete isteklidir, gönlünü açmıştır. Karşılık beklemeden hizmet etmeyi...

Liderin Gelişimi Nasıl Seyreder?

Her insan tek ve benzersiz olduğu gibi her insanın yaşam boyu karşılaştığı olaylar ve insanlar da onda ayrı bir kimlik ve kişilik oluşturacak etkiler...

İyi Lider- Kötü Lider

Lider kimliğine ve yeteneklerine sahip olmayan insanlar liderlik koltuğuna oturmaya yeltendikleri veya oturdukları zaman gönüllü kuruluşta problemler yaşanmaya ve düşüşler görülmeye başlar. Liderlerin seçim...

Sevgi Lideri ve Gönüllülerin Beklentisi

  - Gönüllülük yüce bir duygudur ve aynı yücelik içinde yaşanmalıdır. Lider ile gönüllüler arasındaki ilişkiler sevgiye, saygıya, adalete, hak ve hukuka uygun sürdürülmelidir. Saygıya...

Lider Durmaz

  Bilgisayarın keşfi ve insan yaşamına etkin olarak katılışı dünya yaşamını akıl almaz ölçüde hızlandırdı. Peşinden koşulması çok zor sürekli bir değişim ve gelişim içindeyiz....

Gönüllü Kuruluşlar

İyilik İçimizde Derneği

Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği İyilik İçimizde Derneği ülke genelinde farkındalığı ve donör sayısını arttırma çalışmalarının yanı sıra özellikle 0-16 yaş grubu böbrek hastası...

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Hedefi “Göz Sağlığı” olan Vakfı 1984 yılında “Erken Teşhis”, “Doğru ve Etkin Tedavi” ve “Halkı Bilinçlendirmek” için sonradan olma körlükle savaşmak amacıyla hayırseverler tarafından...

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT’UN TARİHÇESİ 1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı...

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV)

Kasev 14.Kasım.1986 da kurulmuştur. Büyük değer verdiğimiz aziz öğretmenlerimize sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve çevre sağlığı eğitimi çalışmaları çerçevesinde büyük hizmetler vermiştir, vermeye devam...

Türk Böbrek Vakfı

Vakfımızın kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda oldukça önemli mesafeler ve gelişmeler kaydettik. Resmi senedimizde yazılı hedef ve amaçlarımızın hepsine ulaştık. Bu başarı çizgisini...

Gönüllülük Yolculuğu

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü...

Dünya ve Gönüllülük

İnsanlık bir bütündür. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun bir insanın çektiği acı, hepimizin canını acıtır. Doğaya...

Gönüllülük Duygusu Toplum Yaşamına Neler Katabilir?

  Her topluluğun huzuru, mutluluğu, sevinci için o toplumda gönüllülük duygusu geliştirilmelidir. Herkes gönüllü olup gönlündeki sevgiden bu dünyaya yansıtabilir; olumlu enerjiler yayıp barışa ve huzura...

Gönüllülükte Başarı Yolu

Gönüllülük, gönüllülüğün kural ve yöntemlerine uygun yapılmazsa, karşılıksız hizmetten başka hedefler olursa ve gönüllüler arasında arkadaşlık duygusu kaybolursa başarılı hizmetler de kaybolur. Bir insan...

Kimler Gönüllü Olabilir

Her insan gönüllü olabilecek sevgiye, arzuya ve hizmet yeteneğine sahiptir. Yaradılıştan gelen bu yetenek ve sevgi rahmetini başka insanlara aktarabilecek yetenekleri geliştirmek, verebilecek, sevebilecek...