Gönüllü Olma İsteği Neden Doğar

Allah ezelden ebede sevgidir. O kullarını sever, kullarının da birbirini sevmesini ister. Sınırsız sevgisi bizi yaşatır, aydınlatır, huzura ve mutluluğa kavuşturur. Tüm nimetlerini hiçbir...

Nasıl Bir Gönüllülük?

Gönüllülük anne sevgisi gibidir. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, tüm yarattıklarını korumak, geliştirmek, evladı gibi karşılık beklemeden sevmek ve vermektir. İnsanların en büyük yanılgısı sahip...

İslam’da Sevgi ve Hizmet

İslam, sevgi, şefkat, merhamet dinidir. Hz. Muhammed: “Birbirinizi sevmedikçe gerçek inanmış olamazsınız” diyerek sevgiyi imanın koşulu olarak görmüştür. Allah sevgidir. Sevmeyen bir kimse Allah’ı tanımaz;...

Yetki, Sorumluluk ve Lider

Lider büyük grupları yönlendirir, onların sorumluluğunu taşır. Onurlu bir insan için sorumluluk ağır bir yüktür ve sorumluluğunun hakkını vermesi gerekir. Bu nedenle lider grubun...

Misyon

Misyon; büyük amaçları, kişinin veya grubun varoluş nedenini ifade eder. İnsan yüce bir varlıktır. Evrenin en şerefli varlığı olarak dünyaya gelir. Bu denli büyük...

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Türk Kültüründe Hizmet ve Gönüllülük

  Türk milleti yüce bir ruha sahiptir. Sevgi, şefkat, merhamet, misafirperverlik, cömertlik, yardımlaşma, dayanışma, selamlaşma gibi yüce hasletlerin tümü Türk insanının özünde mevcuttur. Vermek, paylaşmak,...

Liderin Karizması

Karizma kelimesi Eski Yunanca’dan gelir. Anlamı: “Tanrı bağışı, olağanüstü çekiciliktir. Her insanda doğuştan gelen karizmatik yetenekler vardır. Keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Başka insanları taklit...

Dünya ve Gönüllülük

İnsanlık bir bütündür. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun bir insanın çektiği acı, hepimizin canını acıtır. Doğaya...

Kimler Gönüllü Olabilir

Her insan gönüllü olabilecek sevgiye, arzuya ve hizmet yeteneğine sahiptir. Yaradılıştan gelen bu yetenek ve sevgi rahmetini başka insanlara aktarabilecek yetenekleri geliştirmek, verebilecek, sevebilecek...

Gönüllü Kuruluşlar

İyilik İçimizde Derneği

Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği İyilik İçimizde Derneği ülke genelinde farkındalığı ve donör sayısını arttırma çalışmalarının yanı sıra özellikle 0-16 yaş grubu böbrek hastası...

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Hedefi “Göz Sağlığı” olan Vakfı 1984 yılında “Erken Teşhis”, “Doğru ve Etkin Tedavi” ve “Halkı Bilinçlendirmek” için sonradan olma körlükle savaşmak amacıyla hayırseverler tarafından...

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT’UN TARİHÇESİ 1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı...

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV)

Kasev 14.Kasım.1986 da kurulmuştur. Büyük değer verdiğimiz aziz öğretmenlerimize sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve çevre sağlığı eğitimi çalışmaları çerçevesinde büyük hizmetler vermiştir, vermeye devam...

Türk Böbrek Vakfı

Vakfımızın kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda oldukça önemli mesafeler ve gelişmeler kaydettik. Resmi senedimizde yazılı hedef ve amaçlarımızın hepsine ulaştık. Bu başarı çizgisini...

Gönüllülük Yolculuğu

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü...

Dünya ve Gönüllülük

İnsanlık bir bütündür. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun bir insanın çektiği acı, hepimizin canını acıtır. Doğaya...

Gönüllülük Duygusu Toplum Yaşamına Neler Katabilir?

  Her topluluğun huzuru, mutluluğu, sevinci için o toplumda gönüllülük duygusu geliştirilmelidir. Herkes gönüllü olup gönlündeki sevgiden bu dünyaya yansıtabilir; olumlu enerjiler yayıp barışa ve huzura...

Gönüllülükte Başarı Yolu

Gönüllülük, gönüllülüğün kural ve yöntemlerine uygun yapılmazsa, karşılıksız hizmetten başka hedefler olursa ve gönüllüler arasında arkadaşlık duygusu kaybolursa başarılı hizmetler de kaybolur. Bir insan...

Kimler Gönüllü Olabilir

Her insan gönüllü olabilecek sevgiye, arzuya ve hizmet yeteneğine sahiptir. Yaradılıştan gelen bu yetenek ve sevgi rahmetini başka insanlara aktarabilecek yetenekleri geliştirmek, verebilecek, sevebilecek...