Gönüllü Eğitimi

Gönüllünün motivasyonu için gönüllü eğitimi önem taşır. Gönüllü sorumluluğu içinde, gönüllülüğün mutluluğunu yaşayarak hizmet etmek isteyen herkes katıldığı grubu, grubun çalışma ve hizmet yöntemlerini öğrenmelidir....

Türkiye’de Gönüllü Örgütlenmesi İçin Olanaklar

Türkiye’de gönüllülerin bir araya toplanıp bağımsız, örgütsel bir yapıya sahip olabilmeleri için iki yol vardır. Birincisi dernek kurmak, ikincisi de vakıf kurmaktır. Dernek ve...

Liderin Karizması

Karizma kelimesi Eski Yunanca’dan gelir. Anlamı: “Tanrı bağışı, olağanüstü çekiciliktir. Her insanda doğuştan gelen karizmatik yetenekler vardır. Keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Başka insanları taklit...

Gönüllü Olma İsteği Neden Doğar

Allah ezelden ebede sevgidir. O kullarını sever, kullarının da birbirini sevmesini ister. Sınırsız sevgisi bizi yaşatır, aydınlatır, huzura ve mutluluğa kavuşturur. Tüm nimetlerini hiçbir...

Sevgiye Lider Olan Bencil Olmaz

  Her insanın bir amacı, arzusu ve ulaşmak istediği yerler, yapmak istediği şeyler vardır. Gönüllünün hedefi hizmet etmek, hizmet yolunu genişletebilmek için daha çok sevmek,...

Sevgi ve Hizmet Yolunda Grup Bütünlüğünü Oluşturmak

Gönüllü liderinin grubu başarılı ve etkin hizmetlere yöneltebilmesi için grup içinde bir bütünlük oluşması gerekir. Bütünlük, genelde oluşan birlik demektir. Bu nedenle gönüllü grubun içinde...

Gönüllü Kuruluşlarda Seçim ve Para İşleri

Gönüllü kuruluşlarda üyeler dostluk ve arkadaşlık bağları ile yakın ilişkiler kurarak birlikte çalışırlar. Büyük kitle derneklerinde bu yakınlığa ulaşabilmek çok zordur. Eğitimde ve yakın...

Misyon

Misyon; büyük amaçları, kişinin veya grubun varoluş nedenini ifade eder. İnsan yüce bir varlıktır. Evrenin en şerefli varlığı olarak dünyaya gelir. Bu denli büyük...

Liderlik-2

Lider Kaybetmemelidir Kaybetmek kolay şey değildir. İnsanlar genelde olayların nedenlerine bakmaz ve araştırmazlar. Sonuçla ilgilenir, sonucu görürler. Bu nedenle lider kaybetmemelidir. Kaybeden lider, yalnızca o...

Lider Gereksinimi

İnsanlar tıpkı dümensiz gemiler gibi... Yanaşmaları gereken doğru limanı bulamıyorlar. Dünyayı ve dünyasal değerleri tek liman olarak görenler; kapma, kapışma, sahip olma, biriktirme telaşı...

Gönüllü Kuruluşlar

İyilik İçimizde Derneği

Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği İyilik İçimizde Derneği ülke genelinde farkındalığı ve donör sayısını arttırma çalışmalarının yanı sıra özellikle 0-16 yaş grubu böbrek hastası...

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Hedefi “Göz Sağlığı” olan Vakfı 1984 yılında “Erken Teşhis”, “Doğru ve Etkin Tedavi” ve “Halkı Bilinçlendirmek” için sonradan olma körlükle savaşmak amacıyla hayırseverler tarafından...

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT’UN TARİHÇESİ 1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı...

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV)

Kasev 14.Kasım.1986 da kurulmuştur. Büyük değer verdiğimiz aziz öğretmenlerimize sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve çevre sağlığı eğitimi çalışmaları çerçevesinde büyük hizmetler vermiştir, vermeye devam...

Türk Böbrek Vakfı

Vakfımızın kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda oldukça önemli mesafeler ve gelişmeler kaydettik. Resmi senedimizde yazılı hedef ve amaçlarımızın hepsine ulaştık. Bu başarı çizgisini...

Gönüllülük Yolculuğu

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü...

Dünya ve Gönüllülük

İnsanlık bir bütündür. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun bir insanın çektiği acı, hepimizin canını acıtır. Doğaya...

Gönüllülük Duygusu Toplum Yaşamına Neler Katabilir?

  Her topluluğun huzuru, mutluluğu, sevinci için o toplumda gönüllülük duygusu geliştirilmelidir. Herkes gönüllü olup gönlündeki sevgiden bu dünyaya yansıtabilir; olumlu enerjiler yayıp barışa ve huzura...

Gönüllülükte Başarı Yolu

Gönüllülük, gönüllülüğün kural ve yöntemlerine uygun yapılmazsa, karşılıksız hizmetten başka hedefler olursa ve gönüllüler arasında arkadaşlık duygusu kaybolursa başarılı hizmetler de kaybolur. Bir insan...

Kimler Gönüllü Olabilir

Her insan gönüllü olabilecek sevgiye, arzuya ve hizmet yeteneğine sahiptir. Yaradılıştan gelen bu yetenek ve sevgi rahmetini başka insanlara aktarabilecek yetenekleri geliştirmek, verebilecek, sevebilecek...