Sevgiye Nasıl Lider Olunur?

Sevgiye, sevgi topluluğuna, yani gönüllülere lider olmak insana büyük sevinç ve mutluluk veren çok onurlu, çok zevkli, çok güzel bir görevdir. İnsanın yaşamını güzelleştirir,...

Sevgi Liderinin Nitelikleri

Sevgi ve hizmet heyecanıyla dolu gönüllülere liderlik yapmak diğer liderlik türlerinden farklı nitelikler ister. Diğer liderlik türlerinde çok etkili olan ücret artırımı, yeni makamlara...

Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü...

Sevgi ve Hizmet

Sevgi insanları birbirine yaklaştıran, birleştiren en yüce bağdır. Sevgi olmadan dünyada yaşam olmaz. Canlı, cansız dünyada mevcut her şeyin varlığı sevgiye dayanır. Sevgi enerjisi...

Sevgi ve Hizmet Yolunda Grup Bütünlüğünü Oluşturmak

Gönüllü liderinin grubu başarılı ve etkin hizmetlere yöneltebilmesi için grup içinde bir bütünlük oluşması gerekir. Bütünlük, genelde oluşan birlik demektir. Bu nedenle gönüllü grubun içinde...

Siz de Bir Sevgi Lideri Olabilirsiniz

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan her insanda olduğu gibi sizde de liderlik potansiyeli vardır. Ama gönüllü liderliğini yalnızca akıl, zekâ ve fiziksel yetenekleri...

Sevgiye Lider Olan Bencil Olmaz

  Her insanın bir amacı, arzusu ve ulaşmak istediği yerler, yapmak istediği şeyler vardır. Gönüllünün hedefi hizmet etmek, hizmet yolunu genişletebilmek için daha çok sevmek,...

İslam’da Sevgi ve Hizmet

İslam, sevgi, şefkat, merhamet dinidir. Hz. Muhammed: “Birbirinizi sevmedikçe gerçek inanmış olamazsınız” diyerek sevgiyi imanın koşulu olarak görmüştür. Allah sevgidir. Sevmeyen bir kimse Allah’ı tanımaz;...

Gönüllü Kuruluşlar

İyilik İçimizde Derneği

Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği İyilik İçimizde Derneği ülke genelinde farkındalığı ve donör sayısını arttırma çalışmalarının yanı sıra özellikle 0-16 yaş grubu böbrek hastası...

Göz Nurunu Koruma Vakfı

Hedefi “Göz Sağlığı” olan Vakfı 1984 yılında “Erken Teşhis”, “Doğru ve Etkin Tedavi” ve “Halkı Bilinçlendirmek” için sonradan olma körlükle savaşmak amacıyla hayırseverler tarafından...

AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT’UN TARİHÇESİ 1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı ve sonuçsuz kalan arama çalışmaları akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı...

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV)

Kasev 14.Kasım.1986 da kurulmuştur. Büyük değer verdiğimiz aziz öğretmenlerimize sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve çevre sağlığı eğitimi çalışmaları çerçevesinde büyük hizmetler vermiştir, vermeye devam...

Türk Böbrek Vakfı

Vakfımızın kuruluşundan bu yana geçen 30 yılda oldukça önemli mesafeler ve gelişmeler kaydettik. Resmi senedimizde yazılı hedef ve amaçlarımızın hepsine ulaştık. Bu başarı çizgisini...

Gönüllülük Yolculuğu

Liderin Vizyonu

Hiç kimse başkalarının hedef, hayal ve istekleri peşinde koşmaz. Herkes için kendi hedefi, hayali ve istekleri önemlidir. Oysaki lider, hedef belirleyen ve grubun o...

Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü...

Dünya ve Gönüllülük

İnsanlık bir bütündür. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi ırktan, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun bir insanın çektiği acı, hepimizin canını acıtır. Doğaya...

Gönüllülük Duygusu Toplum Yaşamına Neler Katabilir?

  Her topluluğun huzuru, mutluluğu, sevinci için o toplumda gönüllülük duygusu geliştirilmelidir. Herkes gönüllü olup gönlündeki sevgiden bu dünyaya yansıtabilir; olumlu enerjiler yayıp barışa ve huzura...

Gönüllülükte Başarı Yolu

Gönüllülük, gönüllülüğün kural ve yöntemlerine uygun yapılmazsa, karşılıksız hizmetten başka hedefler olursa ve gönüllüler arasında arkadaşlık duygusu kaybolursa başarılı hizmetler de kaybolur. Bir insan...

Kimler Gönüllü Olabilir

Her insan gönüllü olabilecek sevgiye, arzuya ve hizmet yeteneğine sahiptir. Yaradılıştan gelen bu yetenek ve sevgi rahmetini başka insanlara aktarabilecek yetenekleri geliştirmek, verebilecek, sevebilecek...