Gönüllü Eğitimi

0
513

Gönüllünün motivasyonu için gönüllü eğitimi önem taşır.

Gönüllü sorumluluğu içinde, gönüllülüğün mutluluğunu yaşayarak hizmet etmek isteyen herkes katıldığı grubu, grubun çalışma ve hizmet yöntemlerini öğrenmelidir. İyi bilinmeyen her işte belirsizlikler oluşur. Belirsizlik, tanımamak ve bilmemek sosyal yaşamda önemli sorunlar yaratır.

Sosyal yaşam ilgiyle, bilgiyle ve sevgiyle çok verimli hale geliyor. İnsan daha çok zevk alıyor, motivasyonu daha yükseliyor ve saygınlığı artıyor.

Gönüllüye Verilmesi Gereken Bilgiler

Gönüllü katıldığı vakfın ya da derneğin tarihçesini, geleneklerini ve bunlara sosyal kimlik kazandıran şahısları ve olayları öğrendikçe gruba bağlanır, saygısı artar. Vakfın ya da derneğin o tarihe kadar yaptığı hizmetleri öğrenirse grubun deneyimleri hakkında bilgi sahibi olur.

Her gönüllü kuruluşun tüzüğü ile belirlenmiş bir hizmet yolu, amacı ve hedefleri vardır. Katılan gönüllüden beklenen, bu yolda el ve gönül birliği yapmaktır. Bu nedenle gönüllüye kurumun hedefleri ve gelecek planları iyi anlatılmalıdır.

Tüzük derneğin, resmi senet ise vakfın anayasasıdır.

Katılan her üyeye bunlardan mutlaka bir suret verilmeli, vakfa ya da derneğe özgü, öğrenilmesi gereken özel nitelikler ve maddeler varsa ayrıca açıklanmalıdır. Üyesi bulunduğum gönüllü kuruluşlarda en çok kullanılan malzemenin tüzük olmasını arzu ederim. Her toplantıda, her üyenin rahatlıkla ulaşabileceği sayıda tüzük bulundurulmasına özen gösteririm.

Her üye hizmet yolunda daha hızlı ilerleyebilmek için örgütün organizasyon yapısını, diğer kuruluşlarla olan ilişki ve işbirliklerini öğrenmelidir. Bu bilgiler yeni katılan gönüllüye rehber olursa kendi çevresi, bilgisi ve deneyimleri doğrultusunda, geçmişte açılmış olan kapılardan daha yararlı kapılar açabilir.

 

Gönüllü lideri kuruluşunu anlatmak, öğretmek ve üyeleri eğitmek yolunda hazırlıklı olmalıdır. Kitap, broşür, barkovizyon gibi malzemeler yanında sosyal medyayı en aktif ve ileri düzeyde kullanabilecek malzemeye, bilgiye ve etkinliğe zaman ayırmalıdır. Bilim ve teknoloji çok hızlı ilerliyor; ayrıca gönüllü kuruluşların halkla ilişkileri, kuruluşun tanınması ve çevre katkılarını sağlamak yönünden çok önemlidir. Gönüllü lideri bu hizmetler için profesyonel destek almaktan çekinmemeli ve aynı konularda hem kendini, hem gönüllüleri eğitmek için sürekli çaba içinde olmalıdır.

YORUM BIRAK