Gönüllü Kuruluşlarda Seçim ve Para İşleri

0
556

Gönüllü kuruluşlarda üyeler dostluk ve arkadaşlık bağları ile yakın ilişkiler kurarak birlikte çalışırlar. Büyük kitle derneklerinde bu yakınlığa ulaşabilmek çok zordur. Eğitimde ve yakın dostluk kurulması gereken topluluklarda ideal sayı 35-40 olarak öneriliyor. 40 sayısını aşan gruplarda liderin grup üyelerine teker teker ulaşabilmesi, grubun kendi içinde arkadaşlık ve bütünlüğü sağlaması güçleşmektedir.

Gönüllü Kuruluşlarda Seçim

Küçük gruplarda dostluk ve arkadaşlığı seçim mücadeleleri ile yıpratmamak, grup içinde kazanan, kaybeden yaratmamak gerekir. Bu nedenle seçimlere tek liste ile gitme geleneğini yaratmak gönüllü kuruluşlara büyük huzur verir.

İki veya daha fazla adaylı bir seçime giren gönüllünün sonuçta bir kişinin seçileceğini bilmesi gerekir. Kaybetmeyi göze almayan ve seçim sonuçlarına katlanmayı bilmeyen bir kimse kesinlikle aday olmamalıdır. Gönüllülük anlayışına en uygunsuz olan duygu kindir

Gönüllü kuruluşlarda seçim sandıkları kapandıktan sonra tüm seçim hesaplarının kapanması gerekir. Çünkü her aday yapacağı hizmetleri sunmuştur, üyeler ise özgür iradeleri ile seçim yapmışlardır.

Bu nedenle gönüllü kuruluşlarda seçim mücadeleleri, kişileri hedef alan, suçlayan, gerçekleri çarpıtan, insanları yaralayan bir tutum içinde sürdürülmemelidir. Herkes seçim bittikten sonra aynı gönüllü kuruluş içinde birlikte yaşayacaklarını ve yüz yüze bakacaklarını, seçim hırsı ve mücadelesi içinde unutmamalı, seçim kampanyası esnasındaki söz ve davranışlarını bu ilkeler içinde sürdürmelidir.

Gönüllü Kuruluşlarda Mali İşler

Gönüllü kuruluşlarda en zor iş para toplamaktır. İnsanlardan para istemek ve almak hiç kolay değildir. Aslında gönüllü kuruluşlarda en az konuşulan şey de para olmalıdır. Çünkü gönüllülerin gönlünün zenginliği, hizmet arzuları, emekleri, çabaları, bilgileri, birikimleri, deneyimleri, sevgi, şefkat ve merhametleri parayla kıyaslanamayacak düzeyde büyük bir güçtür. Gönüllü kuruluşlar, hizmetlerini paradan ziyade bu büyük ve yüce güç üzerine kurmalıdırlar.

En kolay hizmet paraya dayalı olarak yapılandır.

Hizmet için para önemli bir güçtür ama gönüllü hizmetlerinde, gönüllünün sevgisi, emeği, zamanı, insana özgü yüce değerleri devreye girer. Yüzlerce öykü vardır anılarımda; şefkatli bir kalbin desteğiyle yaşama tutunan, sevgi dolu bir takdirle başarı yolu açılan, merhametli bir dokunuşla güç kazanan insanları anlatır. Evrende sevgiden daha yüce bir güç yoktur. Sevgiyle organizasyonların en güzeli yapılır, hizmetlerin en başarılısına ulaşılır.

Sevgi tüm dünyayı dengeye, huzura ve mutluluğa kavuşturur. Sorunların, kavgaların, savaşların nedeni sevgisizliktir.

Gönüllü kuruluşlarda parasal olaylar ve işlemler büyük titizlik ister. Kesinlikle anında makbuzu kesilmeyen hiçbir tahsilât yapılmamalıdır.

Satın almalar en az üç teklif alındıktan sonra yapılmalı, harcamaların evrakı hemen alınmalı, ödemeler banka havalesi veya isme yazılı çekle olmalıdır. Sosyal işlerde hiç affedilmeyecek şey parasal hatalar yapmaktır. Hele bilerek ve yanlı olarak bunu yapan birisi olursa hiçbir kuruluşta tutmamak gerekir. Böyle kimseler, hem kuruluşun hem de liderin itibarına büyük zararlar verir.

Vakıflardaki her kuruş Allah yoluna adanmış kutsal bir paradır. Gönüllü kuruluşlarda hizmet için toplanan paralar da öyledir. Hizmet için toplanan paralardan yalnızca o hizmetin yapılmasıyla ilgili para harcanabilir. Hizmet amacıyla toplanan paradan kuruluşun yönetsel giderleri dâhil başka bir yere para harcanamaz. Kuruluşun yönetimi ile ilgili giderler üye aidatlarından karşılanmalıdır.

Derneklerin para toplaması 2860 sayılı yasa ve 1999 tarihli Para Toplama Yönetmeliği ile sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu nedenle gönüllü arzu ve heyecanı içinde çalışan her gönüllü, en büyük değer, hizmete ulaştıran en büyük güç olarak kendi gönlünü, kendi sevgisini, kendi emeğini, kendi zamanını kullanabilecek cömertliğe ulaşmalıdır.

Hizmet için canlı cansız tüm varlıkları seven bir yürekten ve hizmete uzanan bir elden daha büyük bir sermaye yoktur.

YORUM BIRAK