İyilik İçimizde Derneği

0
1076

Diyaliz ve Organ Nakil Hastaları Derneği

İyilik İçimizde Derneği ülke genelinde farkındalığı ve donör sayısını arttırma çalışmalarının yanı sıra özellikle 0-16 yaş grubu böbrek hastası teşhisi konmuş, diyaliz hastası olan ve nakil bekleyen çocuklara tedavi sürecinde moral desteği sağlamak amacıyla çeşitlli sosyal faaliyetler ve etkinlikler düzenlemektedir.

Türkiye genelinde organ nakli bekleyen kişi sayısı her geçen gün artmaktadır. Son verilere göre ülkemizde diyaliz hastası sayısı 58.216, böbrek nakli bekleyen hasta sayısı ise 22.195tir. Ülke genelinde yeterli organ bağışı elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiştir.

Bu veriler doğrultusunda derneğimiz, üyelerimiz arasında bulunan, konusunda uzman doktorlar tarafından gerçekleştiren seminerlerle önde gelen eğitim kurumları, üniversiteler, ortaöğretim kurumları, özel kurum ve kuruluşlar, uluslararası ve ulusal şirketler, kobiler ve belediyeler başta olmak üzere Türkiye genelinde organ bağışının önemini vurgulamayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaç edinmiştir.Türkiye’ de şimdilik 58000 diyaliz hastası var. Sen engel olmazsan bu sayı daha hızlı artarabilir. Tekbir imza ile hayatlar kurtarabilirsin. Organlarını bağışla , binlerce hastaya umut ol.

Organ Bağışı Hakkında Bilgi ;

Organ bağışı bir insanın organlarının bir kısmının ya da tamamının jendi iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra başka insanların tedavisinde kullanılmasına izin vermesidir. Sadece ülkemizde değil, organ bağışının en gelişmiş olduğu Avrupa ülkelerinde  dahi organ bağışı sayısının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitli organ yetmezlikleri nedeniyle organ nakli ihtiyacı duyan ve bekleme listelerine yazılan insanların sayısı dünyanın her yerinde artmaktadır. Ülkemizde şu anda 25 000’ in üzerinde insan organ nakli beklemektedir.2013 yılında ülkemizde yapılan organ nakli sayısı yaklaşık4300 , organ bulunamadığı için hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1860, kalp ve karaciğer nakli için bekleyen her 2  hastanın 1 ‘ i organ bağışındaki yetersizlik nedeniyle kaybediliyor.

Yılda yaklaşık 2-3 bin kadavradan organ bağışına ihtiyaç var.Ancak ne yazık ki şu anda bu sayı sadece 300-400 civarında. Avrupa ülkelerinde organ vericilerinin% 80 ‘ i kadavra, % 20 si canlı iken , ülkemizde durum tam tersidir. Biz organ nakillerinin % 80’ inin canlı vericilerinden yapıyoruz.

İnsanlar tek böbrekle veya karciğerlerinin bir kısmı alındığında da yaşamlarına devam edebileceğinden böbrek ve karaciğer nakli canlı vericilerden yapılabilmektedir. Ancak kalp , akciger ve pankreas gibi nakil türleri için kadavra vericiye ihtiyaç vardır.

Organ bağışı bilincine ulaşabilmek için beyin ölümü kavramını iyi anlamak gerekir. Beyin ölümü kat-i ölümdür. Geri dönüşü mümkün değildir. Bu tanı bir heyette yeralan doktorlar tarafından konulmaktadır. Ve bir tutanağa imza atılmaktadır. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra kalbin çalışıyor olmasının anlaı yoktur. Kısa bir zaman içinde kalple birlikte diğer organlarında çalışması duracaktır.İşte organların alınması açısından önemli ola zamanda beyin ölümü gerçekleştikten snra diğer organların fonksiyonunu kaybetmeden önceki o kısa zamandır.

Beyin ölümünden sonra ortada Doku ve Organ Bağış belgesi var ise kanune nakledilmek için gerekli organlar alınabilir.Yoksa ölen kişilerin akrabalarının rızası olur ise ancak alınabilir.Buna rağmen genel uygulama gereği bugün için ülkemizde aileden izin alınmadan organlar alınmaz. Bağış belgesi olsa da olmasa da muhakkak aile izni alınması şarttır. Eğitimli organ nakli koordinatörleri hasta yakınlarıyla görüştükten sonra izin belgesinin imzalanmasıyla organlarının kullanılması mümkün olmaktadır. Ülkemizde bu izin oranı çok düşüktür.Beyin ölümlerinin 5’ te 1’i bağışa çevrilebilyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran % 50’ nin üzerindedir.

Din işleri yüksek kurulunun 6 Mart 1980 tarih ve 196 sayılı kararına göre organ bağışı İslam dinine göre caizdir.Kuranı Kerim’ de de destekleyen ayetler vardır. Maide suresi Ayet 32 ‘ye göre “Bir kişiye hayat vermek, bütün insanlara hayat vermeye eşdeğer sevaptır.”

 

YORUM BIRAK