Liderin Karizması

0
539

Karizma kelimesi Eski Yunanca’dan gelir. Anlamı: “Tanrı bağışı, olağanüstü çekiciliktir. Her insanda doğuştan gelen karizmatik yetenekler vardır. Keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Başka insanları taklit ederek, saç,

sakal değiştirerek karizma geliştirilmez, yapay etkilerle karizmatik bir yapıya ulaşılmaz. Taklit alıntılar eğreti bir elbise gibi durur. Etkileyici ve büyüleyici gerçek bir karizma, ruhsal zenginliğin ışıltısı ile bulunur. Ruhundaki ışıltıyı, olgunluğu, dürüstlüğü, şefkati ve merhameti yaşamına yansıtan insanın davranışlarındaki zarafet, gözlerindeki parıltı, sözlerindeki terbiye karşılaştığı insanlarda büyülü bir etki yaratır, otomatik olarak saygı uyandırır.

Karizmatik bir gönüllü liderinin, gönüllüleri etkileyen, kendine çeken, yüreğindeki sevgiyi ve hizmet tutkusunu simgeleyen bir misyonu vardır. Gönüllülerde heyecan yaratır ve sürükler. Her tutum ve davranışı almak değil vermek üzerinedir. Cömertliği, hesap tutmadan, karşılık beklemeden ve içtendir. Beden dili zarif ve ölçülüdür. Bakışları ışık dolu bir şefkati karşıdaki insana hemen hissettirir. Sarılması içten, kucaklayışı koruyucu, elleri sımsıcaktır.

Giyimi özenli, renkleri uyumlu ve saygı doludur.

Bulunduğu yere uygundur, sosyal yaşamın kurallarını bilir ve uygular. Kıyafetine gösteri ve gösteriş değil, temizlik, özen ve tevazu hâkimdir.

Zihinsel, duygusal ve ruhsal zenginlikleri vardır. Hayatını onlarla güzelleştirir ve güzelleşen hayatının verimini, bereketini çevresine yansıtır. Gelişimi ve değişimi yalnız yaşamaz çevresiyle paylaşır.

Lider köklü değişim vaat eder, umut verir, aydınlatır, inandırır. “Geliniz birlikte yürüyelim” der. Mevcut durumu korumak liderin işi değildir, o durağan olanı harekete geçirmek, değiştirmek için gelir.

Lider geleceğe yönelik vizyonu içinde yaşar. Onun rüyalarını görür, kalbi onun heyecanı ile atar. Vizyonuna inanır, gönüllüleri de inandırır. Vizyonundaki güç karizmasını ışıldatır, ışık tüm gönüllüleri aydınlatır.

Kendini izleyenlerin beklentilerini iyi saptar, gücünü onlardan alır. Aralarında karşılıklı güven ve inanç vardır. Ama verilen kararlar nedeniyle bir tehlike doğarsa sorumluluğu lider alır. Liderin karizmatik yapısı ve gönüllülere karşı sorumluluğu bunu gerektirir. Aksi takdirde ünlü bir tabirle “Ateşe girmeyen şeyh” derler.

Karizması yara alır.

Bencil olan, egosunun egemenliği altında yaşayan, gurur, kibir sahibi liderin karizması biter. O yaşadığı gurur ve kibir nedeniyle gerçekleri görmez, karizmasını sağlam zannederek gurura, kibre daha fazla kapılır ama gönüllüler her şeyi görebilecek kadar sağduyu sahibidirler.

Yüksek egoya, gurura, kibre, bencilliğe eksi notu verir, güler geçerler.

Liderin karizmasını bozan şeylerden birisi de kuşkuculuk ve güvensizliktir. Kuşkuculuk ve güvensizlik zayıflık ifadesidir. Kendine güvenen güçlü insan, başkalarına da güvenir. Onu ancak gördüğü, bildiği ve kanıtlanmış eksikler, kusurlar harekete geçirir.

Grubun tümü liderin olumlu enerjisinden güç alır.

Liderin karizmasını ışıldatan da olumlu enerjisidir. Karamsar bir insanın ışıltısı olmaz, karamsar insan karamsarlığı ile girdiği yeri karartır ve boğar.

Bir lidere en yakışmayan ve karizmasını bozan şeylerden birisi de küsmektir. Gönüllüler onu lider olarak seçmişlerdir. Onun ne bir gönüllüye, ne de gruba küsme hakkı yoktur. Hele gönüllülerden birinin kendine küsmesine neden olmak hiç affedilir şey değildir. Lider, gönüllüler ile arasında bir sorun varsa konuşur, görüşür, ya sorunu veya karizmasını bitirir.

YORUM BIRAK