Neden Sistemli Gönüllülük         

0
535

Sosyal yaşam, kural, yöntem, sistem üzerine kurulur.

Gönüllü liderinin görevi, gönüllülerin beklentilerini karşılayacak, uyum içinde çalışmalarına olanak sağlayacak ve gönüllü kuruluşu hedeflerine ulaştıracak bir sistem oluşmasına önderlik yapmaktır. Gönüllü, hedeflerine gruptaki gönül birliği ve bütünlük ile ulaşır, lider ise bu bütünlüğü ve gönül birliğini oluşturmakla yükümlüdür. Sistemi olmayan ve başarıyla uygulanmayan yerde bütünlük olmaz. Bütünlüğe ulaşabilmek için, uyulması gereken ve üzerinde hiç tereddüt olmayan, içtenlikle benimsenen bir sistem ve sistemi anlayışla yürüten bir lider gereklidir.

Gönüllü, huzur ve mutluluk içinde hizmet etmek üzere hizmet kuruluşlarına üye olur. Saygın, sevgi dolu, bilinçli ve sağduyu sahibidir. Hizmet edeceği kuruluşun amaçlarını çok iyi öğrenmek ister. Bu nedenle her dernek veya vakıf, sistemini kurarken amaçlarını gerçekçi bir biçimde belirlemelidir. Vakıf resmi senedinde veya dernek tüzüğünde değişiklik yapmak artık çok kolay ve masrafsızdır; tescile ve ilana gerek yoktur. Bu nedenle yeni tüzük yazarken yalnızca yapılacak şeyleri ve yasal zorunlulukları yazmak daha net bir sonuç verir. Mevcut tüzükte kuruluşun hizmetlerini engelleyen bir hüküm varsa o da aynı anlayış içinde değiştirilmelidir.

Gönüllü kuruluşlar yalnızca tüzük ve resmi senetle yönetilemez. Kuruluş içindeki ilişkileri ve yaşamı düzenleyen bir iç yönetmelik, görevleri belirleyen görev tanımları listesi ve ihtiyaç duyulan diğer yönetmelikler hazırlanmalı, bunlar tüm gönüllülere de sunulmalıdır.

Gönüllü kuruluşlarda dostluğun, arkadaşlığın ve bütünlüğün korunabilmesi için kurallar, yöntemler, görevler; net, açık ve iyi tanımlanmış olmalıdır. Hizmet verdiğim birçok gönüllü kuruluşta bu kuralı uygulamama rağmen üyeler gerekli ilgiyi göstermemişlerdir.

İnsanlar tüzük, kural, yönetmelik okumaktan fazla hoşlanmıyorlar. Her fırsatta ve bol miktarda tüzük dağıtmak ve çeşitli vesileler yaratarak anlatmak daha yararlı oluyor.

Nasıl Bir Gönüllü Sistemi

Gönüllü hizmetler için kurulan her sistem; hizmet, dostluk ve sevgi temeli üzerine kurulmalıdır. Çünkü gönüllünün başka hedefi yoktur. Onun hedefine ulaşabilmesi için birlikte çalışacağı her kurum ve kuruluş, üyelerin yüreğindeki sevgiyi geliştirecek, ortaya dökecek ve sevgiyi hizmete dönüştürecek hedefler içinde olmalıdır. Dostlukları geliştirecek, kuruluşu aile bütünlüğüne ulaştıracak sistemler oluşturulmalıdır.

Gönüllüler, emeklerini, zamanlarını, olanaklarını karşılık beklemeden ve hesap tutmadan canlı cansız tüm varlıklara hizmet için adamış olan insanlar  dır. Dürüstlük, adalet, açıklık ve netlik vazgeçilmez prensiplerdir. Onları örgütleyen sistem de erdem ve insanlık ilkeleri üzerine kurulmalı; açıklık, netlik, dürüstlük her noktasında korunmalıdır.

Gönüllü, hizmet olanağı bulamadığı toplulukta ya hizmet dışı şeylerle uğraşıp heyecanını yitirir veya amaçlarına ulaşamadığını görünce ayrılır. Kurulan gönüllü sistemi, her gönüllüye gönlündeki hizmet arzu ve heyecanlarını hizmete dönüştürecek olanakları sunmalıdır.

Gönüllüde büyük bir hizmet arzusu vardır. Fakat hizmet yalnızca arzu ile yapılacak şey değildir. Arzu çok güçlü bir temel olur, üzerine başarılı hizmetler kurabilmek için bilgi, deneyim ve bu yolda gelişim gereklidir. Gönüllü sistemi, bu gelişimi sağlayacak ve heyecanı sağlam tutacak biçimde oluşturulmalıdır.

Hizmet yolunda gelişim için proje atölyeleri kurulmalı, kuruluşun sosyal yapısına uygun proje araştırmaları yapılmalı, uzman görüşleri alınmalı, grubun her gönüllüsü teker teker gelişim yolunda tutulmalıdır.

YORUM BIRAK