Sevgi Liderliği Gönüllülüktür

0
735

Gönüllülük ilgi, sevgi, saygı ve hizmet işidir. Gönüllünün en önde gelen niteliği gösterdiği ilgiden, sevgiden, saygıdan ve yaptığı hizmetlerden hiçbir karşılık beklememesidir. Gönüllü gönlünü açar hizmet eder, onun alacağı en büyük karşılık, ihtiyaç sahibine hizmetin ulaştığını bilmesidir. Hizmet ihtiyaç sahibine ulaştığı zaman o da mutluluğa ulaşır. Daha fazla bir şey beklemez. Sevgi liderinin işi gönüllüye gönlündeki sevgiyi hizmete dönüştürecek yolları açmaktır. Daha başarılı hizmetler yapabilmeleri için hizmet yollarını genişletmektir.

Gönüllünün hizmet için en büyük sermayesi gönlüdür. Bu nedenle gönüllü lideri tarafından gönüllünün gönlüne saygı duyulmalı, gönlü kırılmamalı ve hoş tutulmalıdır. Gönül sevginin merkezidir ve gönüllü hizmet için sevgisini seferber eden, ortaya döken kişidir. Sevgi lideri de sevgisini cömertçe ortaya döken, hem hizmet eden, hem çevresindeki gönüllüleri eğiten, yönlendiren kişidir. Gönüllüyü başarıya ulaştırabilmek için sevgiden daha güçlü bir motivasyon kaynağı yoktur. Gönüllü lideri kendini yönlendirmek, kendi planlarını yapmak için aklını kullanabilir. Ama gönüllüleri yönlendirmek için mutlaka sevgisini kullanmalıdır. Gönüllülükte kalp akıldan önce gelir. Zaten aklını fazla kullanan ve kendini akıllı zanneden insanlar gönüllü olmazlar. Bu tür insanlar hiçbir çıkarı olmadan başka insanlara hizmet için koşanlara “akılsız” der, bir kuruşunu dahi öbür dünyaya götüremeyecekleri paranın peşinde koşarlar. Veremezler, karşılıksız verdikleri her şeyi kayıp olarak görürler. Liderle gönüllüler arasındaki sevgi bağı ne kadar güçlü olursa, gönüllüler hizmete o denli istekli ve yola da o denli bağlı olurlar. Gönüllüler sizin onlarla ne kadar ilgilendiğinizi görene kadar sizin bildiklerinize ilgi göstermezler.

Gönüllüyü hizmet yolunda güçlendirmenin sırrı ilgi ve sevgidir. Gönüllülerin duygularına ve hizmet arzularına saygı göstermeden ve sevgi sunup kalplerini kazanmadan onları yanınıza alamazsınız. İnsanları sevmeden yönetmeye çalışan birçok yöneticiyle karşılaştım. Hatta zalimlikleri ve gaddarlıkları nedeniyle patronundan takdir alanlara da rastladım. Fakat insanları sevmeden onlara liderlik yapamazsınız. Şefkati, merhameti, anlayışı yaşam biçimi haline getirmeden gönüllü lideri hiç olamazsınız.

Tüketim toplumuna geçişle birlikte, insanın insana hizmet duygusu ve manevi bağları zayıfladı. İnsan, diğer insana bir çıkar aracı gibi görünmeye başladı. Gönlü zengin insanlarla birlikte gönüllü kuruluşlar, bu yozlaşmaya karşı durmakta, sevgi ve hizmet yollarını açmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle gönüllü liderinin işi zor, sorumluluğu ağırdır. Fakat insanların geleceğini o liderler aydınlatacaklardır. Bu nedenle gönüllü lideri örnek insan olmalıdır. Ahlaklı, erdemli, ilkeli bir yaşam sürer ve herkese, her zaman, her şeyi doğru söyler. Hiç kimseye yerine getiremeyeceği sözler vermez. Dürüst yaşar ve örnek olur. Önyargıları yoktur, suçlamaz, yargılamaz, hüküm hiç vermez. Kendisi hata yapmamaya çalışır, gönüllülerin yaptığı hatalar olursa da sahip çıkar, şefkat ve sevgisiyle doğruyu göstermeye çalışır. Gönüllülere özgüven aşılar, öz saygılarını geliştirir, güçlendirir. Birlikte hizmet verdiği gönüllülere özlem dolu sevgi duyar, onların da birbirlerini özlemeleri için sevgiyle örülmüş dostluk yollarını açar.

 

YORUM BIRAK