Sevgi ve Hizmet

0
378

Sevgi insanları birbirine yaklaştıran, birleştiren en yüce bağdır. Sevgi olmadan dünyada yaşam olmaz. Canlı, cansız dünyada mevcut her şeyin varlığı sevgiye dayanır. Sevgi enerjisi dünyaya gelen insana verilen en büyük ödüldür. Sevgi insan için umuttur, aydınlıktır, güçtür, sevinçtir, coşkudur, yaşam kaynağıdır. Her insan sınırsız bir sevgi hazinesi ile doğar. Yaşamına, ilişkilerine, işine, evine sevgiyi rehber yapar, sevgiyle yürürse yolu huzura ve mutluluğa ulaşır. Sevginin hedefine ulaşabilmesi için eyleme dönüşmesi; hizmet olması gerekir. Eğer sevgi sevilen insanı aydınlatmaz, ufkunu açmaz, umudunu artırmaz, güç kazandırmaz, dostluklara, arkadaşlıklara ulaştırmaz, yeni sevgiler yaratmaz, yalnızca dilde kalırsa yarı yolda kalmış demektir. Sevgiye liderlik yapan, hizmete de lider olmalı yani gönüllü olmalı, kendi yaşamını ve çevresini gönüllülüğün nuru ile aydınlatmalıdır.

Sevginin seveni de, sevileni de mutlu edebilmesi için karşılıksız ve ayırımsız verilmesi gerekir. Sevgi ruha ait yüce bir değerdir ve gönülde yaşar. Sevmek insan olmanın tek koşuludur. Gönlünü, sevgisini, bilgi, birikim ve deneyimlerini, maddi, manevi olanaklarını, hiçbir karşılık beklemeden başka insanlar, canlı, cansız, tüm varlıklar için sarf etmeye istekli ve niyetli olan, bu yolda hizmet için çaba gösteren kimseye gönüllü denir. Sevgiye ve hizmete liderlik yapan kimse ise gönüllü lideri olarak tanımlanır.

YORUM BIRAK