TEMA Vakfı

0
1158

Doğa Koruma Mücadelesinde Gönüllülük Odaklı Bir Halk Hareketi: TEMA Vakfı

TEMA Vakfı, erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak üzere çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. Ülke genelinde 81 il, 248 ilçe ve 137 üniversitede gönüllü temsilcileri ve 635.000’i aşkın gönüllüsü ile erozyonla mücadele, ağaçlandırma, eğitim, gönüllü kazanımı, savunuculuk gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

TEMA Vakfı gönüllülük çalışmalarının temel dayanağı, başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması amacıyla ülke çapında yerel kapasiteyi güçlendirecek ve faaliyetlerimizin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir toplumsal örgütlenme gerçekleştirmek; başta çocuklar ve gençler olmak üzere yeni gönüllüler kazanarak, sürdürülebilir bir gönüllülük modeli oluşturmaktır.

TEMA Vakfı gençlik örgütlenmesine özel bir önem vermekte ve üniversitelerde Genç TEMA Toplulukları kurulmasını sağlayarak gençleri gönüllülük yoluyla doğa mücadelesine dâhil etmeye çalışmaktadır. Genç TEMA Toplulukları’nın amacı gençlerin, yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde aktif rol almak için gönüllü çalışmalar gerçekleştiren ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Türkiye genelinde 137 üniversitede faaliyet gösteren Genç TEMA Toplulukları, yıl boyunca gerçekleştirdikleri savunuculuk, eğitim, farkındalık ve ağaçlandırma gibi çalışmalarla aktif sorumlu birer yurttaş olarak doğa sorunlarının çözümünde yer almanın yanı sıra kendileri için sosyal ve kişisel bir gelişim fırsatı yakalamakta, bireysel olarak karar alma ve uygulama süreçlerine katılım göstermektedirler.

TEMA’da yetişkinler ve gençler gibi çocukların da gönüllü olarak yürütülen çalışmalara dâhil olması sağlanmaktadır. Temsilcilerimizin okullarda yürüttüğü tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin bir hedef grubu olarak çocukların, hem doğayla hem de gönüllülük kavramıyla erken yaşta tanışmasına imkân tanınmaktadır. Çocuklar katıldıkları eğitim programlarının yanı sıra, temsilcilerimiz ve öğretmenlerinin liderliğinde gerçekleştirilen ağaçlandırma ve doğa koruma çalışmalarına bizzat katılarak veya kurdukları gönüllü ekiplerle doğa koruma alanında projeler tasarlayıp gerçekleştirerek gönüllülük deneyimi kazanmaktadır.

Ülke genelinde verdiğimiz bu mücadelede her gün daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Yaşadığı çevrenin sorunlarına karşı duyarlı olmak isteyen herkesi www.tema.org.tr/gonullumuzolun adresini ziyaret etmeye ve TEMA gönüllüsü olmaya davet ediyoruz.

 

YORUM BIRAK